KRUS-katalog 2017

  1. Hjem
  2. Programvirksomhet og samtalekompetanse
  3. Kortprogram Rus - Implementering og oppfølging (dag 4)

Kortprogram Rus - Implementering og oppfølging (dag 4)   

KURSINFO:

Tid: 28. mars

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Aage M. Aagesen

Påmeldingsfrist: 28. februar

"Kortprogram Rus" er et program rettet mot alle innsatte/domfelte med et rusproblem. Programmet kan gjennomføres på ca. 6 uker og er derfor spesielt egnet for personer med korte dommer eller lav motivasjon for å delta i mer omfattende program.

Målet med tiltaket:

  • Redusert rusmisbruk.

  • Økt motivasjon for varig forandring og økt livskvalitet.

  • Kontinuitet og samhandling i oppfølgingen av domfelte/innsatte (kriminalomsorgen og eksterne samarbeidspartnere).

  • Styrke tilbakeføringsarbeidet ved å etablere kontakt med ønskede og nødvendige oppfølgingstjenester under og etter soning.

Programmet består av en kombinasjon av individuelle samtaler, gruppesamlinger og vektlegging av forvaltningssamarbeid ved ansvarsgruppemøter, fremtidsplan og Individuell Plan. Det legges vekt på at programmet skal bygge på eksisterende ressurser i det enkelte fengsel/friomsorgskontor og modellen kan derfor tilpasses. Innholdet baserer seg på anerkjente metoder som blant annet kognitive tilnærminger, Motiverende Intervju, desistance og empowerment-perspektiver.

Innhold:

  • Implementering og oppfølging

  • Erfaringsutveksling

  • Håndtering av praktiske og faglige utfordringer

Målgruppe:

Tidligere deltagere fra 3-dagers opplæring i Kortprogram Rus i regi av Region Sør og ledere ved enheter som tilbyr Kortprogram Rus. Samlingen er obligatorisk for deltagere på grunnopplæring i Kortprogram Rus ved KRUS 2016.