KRUS-katalog 2017

  1. Hjem
  2. Programvirksomhet og samtalekompetanse
  3. Miljøarbeid (lokal opplæring)

Miljøarbeid (lokal opplæring)

KURSINFO:

Tid: Totalt 5 dager - 3+2

Sted: Regionalt eller lokalt

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Elisabeth Letén.

Påmeldingsfrist: Løpende, ta kontakt med KRUS for informasjon.

Miljøarbeid i fengsel handler om å arbeide strukturert og målbevisst med miljøet som arena for endring. Gode strukturer og troverdige relasjoner er helt sentrale elementer for å få til et godt miljøarbeid. KRUS har til nå gjennomført kursopplegget for overgangsboliger, rusmestringsenheter og fengselsavdelinger.

Ved å tilby et undervisningsopplegg som er tilpasset den aktuelle avdeling/enhet, har vi som mål å gi deltakerne økt bevissthet, kunnskap og ferdigheter i hvordan de kan praktisere miljøarbeid i det daglige arbeidet med innsatte. Opplegget skal også bidra til økt kompetanse og motivasjon for samarbeidsutvikling både internt og med eksterne samarbeidspartnere.

Forberedelser:

Det forutsettes at alle deltakerne har gjennomført MI – Trinn 1. Det anbefales at kursdeltakerne har lest:
- KRUS-rapport 2/2006. Miljøabeid i fengsel. (Rapporten kan lastet ned som pdf her)
- Barth & Näsholm (2007). Motiverende samtale - endring på egne vilkår.

Målgruppe:

Miljøarbeid skal være en felles metode for hele avdelingen/enheten. Dette forutsetter at hele avdelingen/enheten deltar på kurset. Det er en fordel om sosialkonsulent, sykepleier, tilsatte i arbeidsdriften, skole og andre som er knyttet opp mot avdelingen, deltar. Tilsatte i arbeidsdriften er en prioritert målgruppe.