KRUS-katalog 2017

 1. Hjem
 2. Sikkerhet
 3. Kurs for operative førstebetjenter

Kurs for operative førstebetjenter

KURSINFO:

Tid: 27.-29. november

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Ole Stageberg

Påmeldingsfrist: 2. oktober

Kurset omhandler tektisk/operativ ledelse i fengsel. Kurset gir kompetanse og ferdigheter på daglig operativ ledelse, samt på operativ ledelse når det gjelder risikohåndtering og ved krisesituasjoner.

Innhold:

 • Beslutningstaking

 • Risikovurdering

 • Samarbeid med eksterne etater

 • Ordregivning

 • Øvelser

 • Aksjonsledelse - Praktisk og hjemmel

 • Saksbehandling

 • Læring av hendelser - rapportering og granskning

 • Etterarbeid etter hendelser

Målgruppe:

Operative og fungerende operative fengselsførstebetjenter, vaktledere eller tilsvarende.