KRUS-katalog 2017

  1. Hjem
  2. Rus og psykiske lidelser
  3. Russamtalen - Grunnopplæring

Russamtalen - Grunnopplæring

KURSINFO:

Tid: 

Kurs 1: 14.-16. mars
Kurs 2: 21.-23. november

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Trond Jacob Martinsen

Påmeldingfrister: Kurs 1: 14. januar / Kurs 2: 19. oktober

Russamtalen er et rehabiliterende rustiltak i kriminalomsorgen, og skal benyttes som alternativ til reaksjon etter straffegjennomføringslovens § 40. Russamtalen skal tilbys dersom domfelte/innsatte avlegger positiv urinprøve eller erkjenner bruk av rusmidler. Den kan også være et tilbud til domfelte/innsatte som ønsker samtaler om sitt rusproblem. 

Russamtalen består av tre samtaler pluss en fjerde samtale som er frivillig. Samtalene bygger på metodikkene MI og BaM, og har til hensikt å motivere domfelte/innsatte til å endre rusvaner, ved at den domfelte styrkes i troen på mestring av eget liv.  

Innhold:

  • Bakgrunn og rammeverk

  • Bruk av Motiverende samtale (MI)

  • Endringssirkelen til Prochaska og DiClemente

  • Bruk av metodikken Bygging av mestringstillit (BaM)

  • Ferdighetstrening i bruk av Russamtalen

  • Veien videre (samtale 4)

Målgruppe:

Tilsatte i kriminalomsorgen som skal gjennomføre Russamtalen som alternativ reaksjonsform, eller som ønsker å bruke Russamtalen som et verktøy i endringsarbeid.