KRUS-katalog 2017

  1. Hjem
  2. Lederutvikling
  3. Jus for ledere

Jus for ledere

KURSINFO:

Tid: 22. - 23. mai. (ledige plasser per 3.4.17)

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Birgitte Langset Storvik

Påmeldingsfrist: 27. mars

En leder med personalansvar må ha god innsikt i det regelverket som regulerer forhold for de tilsatte. 

Dette kurset skal gi økt innsikt i regelverk knyttet til personalledelse i staten. Det vil også gi deg mulighet til å diskutere reelle problemstillinger fra din hverdag og å dele erfaringer med andre.

Innhold:

  • Grunninnføring i rettskilder og saksbehandling knyttet til personalledelse.

  • Praktisk arbeid med utgangspunkt i reelle caser.

  • Temaer: Arbeidsgivers styringsrett, tilsettinger, tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne, omstilling / endringer i arbeidsforhold, konflikthåndtering, disiplinærsaker.

Målgruppe:

Ledere og andre med lederfunksjon som har personalansvar.