KRUS-katalog 2017

  1. Hjem
  2. Kurskalender 2017

Kurskalender 2017

Klikk på kurstitlene for mer informasjon - Last ned kalender i pdf her

Januar

17. januar

(Fullt)

Samling for lønnsansvarlig ved driftsenhet

Påmeldingsfrist: 6. januar

24.-25. januar

BRIK

Påmeldingsfrist: 6. januar

31. januar

(Fullt)

Samling for lønnsansvarlig ved driftsenhet

Påmeldingsfrist: 6. januar

Februar

1.-2. februar

DocuLive

Påmeldingsfrist: 6. januar

3. februar

Praksisverksted for Bygging av Mestringstillit

Forhåndspåmelding ikke nødvendig

6.-8. februar

Konflikthåndtering og ledelse

Påmeldingsfrist: 6. januar

7.-9. februar

Flerkulturell forståelse

Påmeldingsfrist: 6. januar

13.-16. februar

Verksbetjentutdanning (VBU) 2016-17, 3.samling

Påmeldingsfrist: Pågående utdanningsløp

15.-16. februar

Utenlandske statsborgere

Påmeldingsfrist: 6. januar

Mars

1.-2. mars

Samling for regionale instruktører i fysisk maktanvendelse

Påmeldingsfrist: Innkalling

1.-2. mars

"Tenk ut!" - Refleksjonsgruppe - Grunnopplæring

Påmeldingsfrist: 9. januar

3. mars

Praksisverksted for Bygging av Mestringstillit

Forhåndspåmelding ikke nødvendig

6.-7. mars

Narkotikakontrollfeltet regionalt og hundeførere - Erfaringssamling

Påmeldingsfrist: 9. januar

7.-9. mars

Dialogverksted med unge domfelte/innsatte

Påmeldingsfrist: 10. januar

8. mars

(Ledige plasser)

Økonomi for ledere

Påmeldingsfrist: 1. februar

14.-15. mars

Internkontroll, HMS og informasjonssikkerhet (KIKS)

Påmeldingsfrist: 17. januar

14.-16. mars

Russamtalen - Grunnopplæring

Påmeldingsfrist: 14. januar

21.-22. mars

Barneansvarlige - Erfaringssamling

Påmeldingsfrist: 24. januar

22.-23. mars

Gjeldsarbeid blant domfelte

Påmeldingsfrist: 25. januar

28. mars

Kortprogram Rus - Implementering og oppfølging (dag 4)

Påmeldingsfrist: 28. februar

28.-29. mars

(AVLYST)

Motiverende samtale (MI) trinn II, Del 1

Påmeldingsfrist: 31. januar

28.-29. mars

Radikalisering - Samlinger for ressurspersoner, Trinn 1

Påmeldingsfrist: Invitasjon

29.-30. mars

(Ledige plasser)

Risikostyring og kriseledelse

Påmeldingsfrist: 31. januar

29.-30. mars

Tilbakeføring og forebygging av overdosedødsfall etter løslatelse

Påmeldingsfrist: 1. februar

 

April

4.-5. april

Radikalisering som kan føre til voldelig ekstremisme - Kurs

Påmeldingsfrist: 7. februar

4.-6. april

Bygging av mestringstillit (BaM)

Påmeldingsfrist: 7. februar

4.-6. april

(AVLYST)

Stressmestring - Grunnopplæring

Påmeldingsfrist: 7. februar

7. april

(AVLYST)

Praksisverksted for Bygging av Mestringstillit

Forhåndspåmelding ikke nødvendig

19.-20. april

Saksbehandling og forvaltningsrett

Påmeldingsfrist: 22. februar

19.-20. april

Personlighetsforstyrrelser

Påmeldingsfrist: 22. februar

25.-26. april

(AVLYST)

Kompis Kia

Påmeldingsfrist: 28. februar

26.-27. april

Konferanse om aktivitetstilbudet (arbeidsdrift og fritidstilbud) til innsatte

Påmeldingsfrist: 22. mars

 

Mai

5. mai

Praksisverksted for Bygging av Mestringstillit

Forhåndspåmelding ikke nødvendig

8.-9. mai

Erfaringssamling for Narkotikaprogram med domstolskontroll

Påmeldingsfrist: 13. mars

11. mai

Erfaringssamling om BRIK

Påmeldingsfrist: 15. mars

22.-23. mai

(Ledige plasser)

Jus for ledere

Påmeldingsfrist: 27. mars

23.-24. mai

Program mot ruspåvirket kjøring - Erfaringssamling

Påmeldingsfrist: 8. mars

 

Juni

2. juni

Praksisverksted for Bygging av mestringstillit

Forhåndspåmelding ikke nødvendig

6. juni

"Tenk ut! - Refleksjonsgruppe - Oppfølgingsdag

Påmeldingsfrist: 1. mai

6.-9. juni

Verksbetjentutdanningen (VBU 2016-17), 4. samling

Påmeldingsfrist: pågående utdanningsløp

7.-8. juni

(Ledige plasser)

Faget i fokus

Påmeldingsfrist: 15. mai

7.-8. juni

(AVLYST)

Motiverende samtale (MI) trinn II, Del 2

Påmeldingsfrist: 31. januar

13. juni

Tilbakeføring og forebygging av overdosedødsfall etter løslatelse, 2. samling

Påmeldingsfrist: 1. februar

13.-14. juni

Beredskap og stabsarbeid

Påmeldingsfrist: 18. april

14.-15. juni

Unge i fengsel og friomsorg

Påmeldingsfrist: 19. april

15. juni

Kompis Reskontro

Påmeldingsfrist: 11. mai

20. juni

(AVLYST)

Kompis Reskontro

Påmeldingsfrist: 16. mai

 

August

21.-24. august

Verksbetjentutdanningen (VBU) 2017-18 - 1.samling

Påmeldingsfrist: 15. april

22.-25. august

Motiverende samtale (MI) -Kurslederopplæring

Påmeldingsfrist: 1. august

29.-31. august

På vei - Grunnopplæring

Påmeldingsfrist: 1. august

29. aug. - 1. sept.

Program mot ruspåvirket kjøring - Grunnopplæring

Påmeldingsfrist: 1. august

30.-31. august

(NY DATO)

Tilbakeføring og forvaltningssamarbeid

Påmeldingsfrist: 1. august

 

September 

4. september

Konferanse om kvinner under kriminalomsorgens ansvar

Påmeldingsfrist: 1. august

5.-7. september

Pappaprogram - Grunnopplæring, Del 1

Påmeldingsfrist: 1. august

6.-7. september

Øvingsledelse - Opplæring av øvelsesledere

Påmeldingsfrist: 1. august

11.-14. september

Personsøk for narkotikahundeførere i kriminalomsorgen

Påmeldingsfrist: 1. august

11.-15. september

Fysisk maktanvendelse -instruktørutdanning - Modul 1: Grunnutdanning

Påmeldingsfrist: 1. august

12.-13. september

Fokus -oppmerksomhet og mestring - Grunnopplæring for programledere, Del 1, samling 1

Påmeldingsfrist: 1. august

14.-15. september

Radikalisering - Samling for ressurspersoner, Trinn 2

Påmeldingsfrist: Invitasjon

19. september

Regnskap for arbeidsdriften

Påmeldingsfrist: 15. august

19.-21. september

Sinnemestring - Grunnopplæring

Påmeldingsfrist: 1. august

19.-22. september

VINN  -motivasjonsprogam for kvinner - Grunnopplæring, trinn 1

Påmeldingsfrist: 1. august

26. september

Regnskap for arbeidsdriften

Påmeldingsfrist: 22. august

26.-27. september

Personundersøkelse

Påmeldingsfrist: 1. august

27.-28. september

Kompis Kif

Påmeldingsfrist: 1. august

 

Oktober

9.-10. oktober

Ledelsesutviklingsprogram (LUP), Del 1

Påmeldingsfrist: 14. august

9.-10. oktober

Internasjonalt arbeid - Correctional Service -World Wide (CSWW)

Påmeldingsfrist: 14. august.

9.-13. oktober

Fysisk maktanvendelse -Instruktørutdanning, Modul 2 Pågripelse og modul 4 Aksjoner

Påmeldingsfrist: 14. august

11.-12. oktober

Forskningskonferanse

Påmeldingsfrist: 6. september

17.-19. oktober

Flerkulturell forståelse

Påmeldingsfrist: 22. august

23.-24. oktober

Barneansvarlig

Påmeldingsfrist: 28. august

24.-25. oktober

Radikalisering som kan føre til voldelig ekstremisme - Kurs

Påmeldingsfrist: 29. august

25.-26. oktober

Erfaringssamling for rusmestringsenhetene

Påmeldingsfrist: 30. august

26.-27. oktober

Fokus -Oppmerksomhet og mestring - Grunnopplæring for programledere, Del 1, samling 2

Påmeldingsfrist: 1. august

31. okt. - 2. nov.

Konflikthåndtering

Påmeldigsfrist: 5. september

 

November

1-2. november

DocuLive

Påmeldingsfrist: 6. september.

1.-3. november

Nytilsattkurs

Påmeldingsfrist: 6. september

6.-7. november

Ledelsesutviklingsprogram (LUP), Del 2

Påmeldingsfrist: 14. august

7.-8. november

Radikalisering - Samling for ressurspersoner, Trinn 4

Påmeldingsfrist: Invitasjon

7.-9. november

Kortprogram Rus - Grunnopplæring

Søknadsfrist: 12. september

8. november

Sikkerhet og beredskap - Erfaringssamling

Påmeldingsfrist: 4. oktober

15.-16. november

Konferanse om elektronisk kontroll (EK)

Påmeldingsfrist: 11. oktober

16. november

Regnskap

Påmeldingsfrist: 12. oktober

21. november

Regnskap

Påmeldingsfrist: 17. oktober

21.-22. november

Pappaprogram - Grunnopplæring, Del 2

Påmeldingsfrist: 1. august

21.-23. november

Russamtalen - Grunnopplæring

Påmeldingsfrist: 26. september

22.-23. november

Radikalisering som kan føre til voldelig ekstremisme - Erfaringssamling

Påmeldingsfrist: 20. september

27.-29. november

Kurs for operative førstebetjenter

Påmeldingsfrist: 2. oktober

27.-30. november

(NY DATO)

Verksbetjentutdanningen (VBU 2017-18), 2. samling

Påmeldingsfrist: 15. april

28.-29. november

Psykiske lidelser

Påmeldingsfrist: 4. oktober

28.-29. november

VINN -motivasjonsprogram for kvinner - Grunnopplæring, trinn 3

Påmeldingsfrist: 1. august

29.-30. november

Forvaring

Påmeldingsfrist: 4. september

30. november

Tilbakeføring og forebygging av overdosedødsfall etter løslatelse, 3. samling

Påmeldingsfrist: 1. februar

 

Desember

4.-5. desember

Fysisk maktanvendelse - Instruktørutdanning,  Modul 3 Teleskopbatong

Påmeldingsfrist: 9. oktober

5.-6. desember

Motiverende samtale - Erfaringssamling for lokale kursledere

Påmeldingsfrist: 10. oktober

5.-6. desember

Ledelsesutviklingsprogram (LUP), Del 3

Påmeldingsfrist: 14. august

6.-8. desember

Fysisk maktanvendelse - Instruktørutdanning Modul 5 Massetjeneste og Modul 6 Gassvåpen

Påmeldingsfrist: 9. oktober

6.-8. desember

Ruskunnskap

Påmeldingsfrist: 11. oktober

12.-14. desember

Krisehåndtering

Påmeldingsfrist: 17. oktober