KRUS-katalog 2017

  1. Hjem
  2. Kurskalender 2017

Kurskalender 2017

Klikk på kurstitlene for mer informasjon - Last ned kalender i pdf her

Januar

17. januar

Samling for lønnsansvarlig ved driftsenhet

24.-25. januar

BRIK

31. januar

Samling for lønnsansvarlig ved driftsenhet

Februar

1.-2. februar

DocuLive

3. februar

Praksisverksted for Bygging av Mestringstillit

6.-8. februar

Konflikthåndtering og ledelse

7.-9. februar

Flerkulturell forståelse

13.-16. februar

Verksbetjentutdanning (VBU) 2016-17, 3.samling

Påmeldingsfrist: Pågående utdanningsløp

15.-16. februar

Utenlandske statsborgere

Mars

1.-2. mars

Samling for regionale instruktører i fysisk maktanvendelse

Påmeldingsfrist: Innkalling

1.-2. mars

"Tenk ut!" - Refleksjonsgruppe - Grunnopplæring

3. mars

Praksisverksted for Bygging av Mestringstillit

Forhåndspåmelding ikke nødvendig

6.-7. mars

Narkotikakontrollfeltet regionalt og hundeførere - Erfaringssamling

7.-9. mars

Dialogverksted med unge domfelte/innsatte

8. mars

Økonomi for ledere

14.-15. mars

Internkontroll, HMS og informasjonssikkerhet (KIKS)

14.-16. mars

Russamtalen - Grunnopplæring

21.-22. mars

Barneansvarlige - Erfaringssamling

22.-23. mars

Gjeldsarbeid blant domfelte

28. mars

Kortprogram Rus - Implementering og oppfølging (dag 4)

28.-29. mars

Motiverende samtale (MI) trinn II, Del 1

28.-29. mars

Radikalisering - Samlinger for ressurspersoner, Trinn 1

Påmeldingsfrist: Invitasjon

29.-30. mars

Risikostyring og kriseledelse

29.-30. mars

Tilbakeføring og forebygging av overdosedødsfall etter løslatelse

 

April

4.-5. april

Radikalisering som kan føre til voldelig ekstremisme - Kurs

4.-6. april

Bygging av mestringstillit (BaM)

4.-6. april

Stressmestring - Grunnopplæring

7. april

Praksisverksted for Bygging av Mestringstillit

Forhåndspåmelding ikke nødvendig

19.-20. april

Saksbehandling og forvaltningsrett

19.-20. april

Personlighetsforstyrrelser

25.-26. april

Kompis Kia

26.-27. april

Konferanse om aktivitetstilbudet (arbeidsdrift og fritidstilbud) til innsatte

 

Mai

5. mai

Praksisverksted for Bygging av Mestringstillit

Forhåndspåmelding ikke nødvendig

8.-9. mai

Erfaringssamling for Narkotikaprogram med domstolskontroll


11. mai

Erfaringssamling om BRIK

22.-23. mai

Jus for ledere

23.-24. mai

Program mot ruspåvirket kjøring - Erfaringssamling


 

Juni

2. juni

Praksisverksted for Bygging av mestringstillit

Forhåndspåmelding ikke nødvendig

6. juni

"Tenk ut! - Refleksjonsgruppe - Oppfølgingsdag

6.-9. juni

Verksbetjentutdanningen (VBU 2016-17), 4. samling

Påmeldingsfrist: pågående utdanningsløp

7.-8. juni

Faget i fokus

7.-8. juni

Motiverende samtale (MI) trinn II, Del 2

13. juni

Tilbakeføring og forebygging av overdosedødsfall etter løslatelse, 2. samling

13.-14. juni

Beredskap og stabsarbeid

14.-15. juni

Unge i fengsel og friomsorg

15. juni

Kompis Reskontro

20. juni

Kompis Reskontro

 

August

21.-24. august

Verksbetjentutdanningen (VBU) 2017-18 - 1.samling

22.-25. august

Motiverende samtale (MI) -Kurslederopplæring

29.-31. august

På vei - Grunnopplæring

29. aug. - 1. sept.

Program mot ruspåvirket kjøring - Grunnopplæring

30.-31. august

Tilbakeføring og forvaltningssamarbeid

 

September 

4. september

Konferanse om kvinner under kriminalomsorgens ansvar

5.-7. september

Pappaprogram - Grunnopplæring, Del 1

6.-7. september

Øvingsledelse - Opplæring av øvelsesledere

11.-14. september

Personsøk for narkotikahundeførere i kriminalomsorgen

11.-15. september

Fysisk maktanvendelse -instruktørutdanning - Modul 1: Grunnutdanning

12.-13. september

Fokus -oppmerksomhet og mestring - Grunnopplæring for programledere, Del 1, samling 1

14.-15. september

Radikalisering - Samling for ressurspersoner, Trinn 2

Påmeldingsfrist: Invitasjon

19. september

Regnskap for arbeidsdriften

19.-21. september

Sinnemestring - Grunnopplæring

19.-22. september

VINN  -motivasjonsprogam for kvinner - Grunnopplæring, trinn 1

26. september

Regnskap for arbeidsdriften

26.-27. september

Personundersøkelse

LEDIGE PLASSER

27.-28. september

Kompis Kif         

28. september

Fagkonferanse: Tverrsektorielt samarbeid om unge voksne i fengsel

 

Oktober

9.-10. oktober

Ledelsesutviklingsprogram (LUP), Del 1

Fulltegnet

9.-10. oktober LEDIGE PLASSER

Internasjonalt arbeid - Correctional Service -World Wide (CSWW)

 LEDIGE PLASSER

9.-13. oktober

Fysisk maktanvendelse -Instruktørutdanning, Modul 2 Pågripelse og modul 4 Aksjoner

11.-12. oktober

Forskningskonferanse

17.-19. oktober

Flerkulturell forståelse

23.-24. oktober

Barneansvarlig

24.-25. oktober

Radikalisering som kan føre til voldelig ekstremisme - Kurs

25.-26. oktober

Erfaringssamling for rusmestringsenhetene

26.-27. oktober

Fokus -Oppmerksomhet og mestring - Grunnopplæring for programledere, Del 1, samling 2

31. okt. - 2. nov.

Konflikthåndtering

 

November

1-2. november

DocuLive

1.-3. november

Nytilsattkurs

6.-7. november

Ledelsesutviklingsprogram (LUP), Del 2

6..-7. november

Radikalisering - Samling for ressurspersoner, Trinn 4

Påmeldingsfrist: Invitasjon

7.-9. november Avlyst

Kortprogram Rus - Grunnopplæring           

8. november

Sikkerhet og beredskap - Erfaringssamling

15. november

Konferanse om elektronisk kontroll (EK)

16. november

Regnskap

21. november

Regnskap

21.-22. november

Pappaprogram - Grunnopplæring, Del 2

21.-23. november

Russamtalen - Grunnopplæring

22.-23. november

Radikalisering som kan føre til voldelig ekstremisme - Erfaringssamling

27.-29. november

Kurs for operative førstebetjenter

27.-30. november

(NY DATO)

Verksbetjentutdanningen (VBU 2017-18), 2. samling

28.-29. november

Psykiske lidelser

28.-29. november

VINN -motivasjonsprogram for kvinner - Grunnopplæring, trinn 3

29.-30. november

Forvaring

30. november

Tilbakeføring og forebygging av overdosedødsfall etter løslatelse, 3. samling

 

Desember

4.-5. desember

Fysisk maktanvendelse - Instruktørutdanning,  Modul 3 Teleskopbatong

5.-6. desember

Motiverende samtale - Erfaringssamling for lokale kursledere

5.-6. desember

Ledelsesutviklingsprogram (LUP), Del 3

(Fulltegnet)

6.-8. desember

Fysisk maktanvendelse - Instruktørutdanning Modul 5 Massetjeneste og Modul 6 Gassvåpen

6.-8. desember

Ruskunnskap

12.-14. desember

Krisehåndtering