KRUS-katalog 2017

  1. Hjem
  2. Programvirksomhet og samtalekompetanse
  3. Bygging av mestringstillit (BaM)

Bygging av mestringstillit (BaM)

KURSINFO:

Tid: 4.-6. april

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Aage Aagesen

Påmeldingsfrist: 7. februar

BaM‐samtaler innebærer at tilsatte sammen med domfelte/innsatte finner frem til og reflekterer over vaner, valg og mestring knyttet til konkrete situasjoner. Situasjonene som analyseres er enten hendelser hvor den domfelte/innsatte har repetert en vane, eller hendelser hvor vanen sto i ferd med å inntreffe, men hvor den domfelte/innsatte klarte å stoppe opp og hindre seg selv fra å repetere vanen. Vanen det arbeides med kan variere ut i fra innsatte/domfeltes endringsmål, men kan f.eks handle om rus, kriminalitet eller annen uønsket atferd.

BaM kan benyttesbåde i friomsorgen med samfunnsstraff-dømte, prøveløslatte og dømte for ruspåvirket kjøring, og i fengsel.

Målet med BaM‐samtaler er at den domfelte/innsatte får troen på egen evne til å kontrollere situasjoner som inneholder risiko for uønsket adferd eller lovbrudd.

Innhold:

  • Introduksjon. Hva er og hva innebærer BaM-metodikken?

  • Holdninger og verdier i BaM

  • Innføring i bruk av FAK-skjemaer (Foranledning – Atferd – Konsekvens)

  • Oppsummering og evaluering

Målgruppe:

Tilsatte i kriminalomsorgen som skal benytte BaM-metodikken i samtaler med domfelte.