KRUS-katalog 2017

  1. Hjem
  2. Programvirksomhet og samtalekompetanse
  3. Motiverende samtale (MI) trinn II

Motiverende samtale (MI) trinn II 

KURSINFO:

Del 1: 28.-29. mars (Avlyst)

Del 2: 7.-8. juni (Avlyst)

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Anne Natrud

Påmeldingsfrist: 31.januar (Ledige plasser per 3.2.17)

MI II-kurs går over fire dager fordelt på to todagers samlinger. I perioden mellom samlingene på KRUS vil det være noe obligatorisk egenarbeid, som skal danne grunnlag for veiledning i løpet av den andre samlingen.

Kurset er bygget på de kunnskaper og ferdigheter deltakerne har tilegnet seg i arbeid med domfelte/innsatte. Deltakerne bør ha deltatt på et grunnleggende MI-kurs og lest nyere MI-litteratur før de deltar. Målet med kurset er at deltakeren vil få økte kunnskaper og ferdigheter om MI. Kurset har fokus på at alle skal få trent på å bruke MI, og utvikle en bredere forståelse av MI. 

Innhold:

  • Grunnleggende verdier og holdninger i MI

  • Kommunikasjonsferdigheter og strategier i samtalen

  • MI-forskning

  • MI i gruppe

  • Øvelser

Målgruppe:

Tilsatte i kriminalomsorgen og hos samarbeidspartnere som jobber med domfelte/innsatte, enten individuelt eller i gruppe. Tilsatte i arbeidsdriften er en prioritert gruppe.