KRUS-katalog 2017

  1. Hjem
  2. Sikkerhet
  3. Risikostyring og kriseledelse

Risikostyring og kriseledelse

KURSINFO:

Tid: 29.-30. mars

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Ole Stageberg

Påmeldingsfrist: 31. januar (ledige plasser per 3.2.17)

Hensikten med kurset er å gi forståelse og kunnskap på områdene risikostyring og kriseledelse. Risikostyring er et verktøy for proaktiv styring, prioritering av ressurser og er ikke minst et beslutningsverktøy for ledelsen. God risikostyring er grunnlaget for en bedre kriseledelse. 

Ledelse i kriser vil for de fleste være en stor utfordring. Det handler om evnen til å håndtere situasjoner med potensielt alvorlige konsekvenser for mennesker, organisasjon eller samfunn. Det er snakk om situasjoner som er i hurtig utvikling, med manglende kontroll, mangelfull informasjon, med tidsnød og til dels komplekse endringer. Kriselederen må også takle stress og egne følelser som situasjonen gir.

Kriseledelse er ikke bare å lede i krisesituasjonen. Det innebærer også ledelse i hvordan man forbereder seg på kriser og hvordan man normaliserer forholdene etterpå. 

Innhold:

  • Risikoforståelse og risikostyring

  • Kriseledelse

  • Beredskapsplanlegging

  • Stabsarbeid

  • Beslutningstaking

Målgruppe:

Enhetsledere og sikkerhetsansvarlige.