KRUS-katalog 2017

  1. Hjem
  2. Saksbehandling og fagsystemer
  3. Saksbehandling og forvaltningsrett

Saksbehandling og forvaltningsrett 

KURSINFO:

Tid: 19.-20. april

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Birgitte Langset Storvik

Påmeldingsfrist: 22. februar

Mange tilsatte i kriminalomsorgen har som oppgave å utforme vedtak etter forvaltningsloven og å følge opp klager og andre henvendelser. For disse er det viktig med en god formalkompetanse for å sikre riktige avgjørelser og en ensartet praksis.

Kurset gir en innføring i sentrale bestemmelser i forvaltningsloven og annet regelverk som er relevant for saksbehandling i kriminalomsorgen.   

Innhold:

  • Forvaltningsloven og annet relevant regelverk

  • Saksbehandlingsregler

  • Avgjørelsesmyndighet

  • Praktisk arbeid med utgangspunkt i reelle caser

Målgruppe:

Tilsatte i kriminalomsorgen uten juridisk formalkompetanse, som jobber med saksbehandling.