KRUS-katalog 2017

  1. Hjem
  2. Sikkerhet
  3. FM – Instruktørutdanning Modul 2 - Pågripelse og Modul 4 - Aksjoner

FM – Instruktørutdanning Modul 2 - Pågripelse og Modul 4 - Aksjoner

KURSINFO:

Tid: 9.-13. oktober

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Kjetil Næstby

Påmeldingsfrist: 14. august

KRUS ønsker med dette kurset å tilføre deltakerne kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse til undervisning i samhandlingsøvelser i ”fysisk maktanvendelse”. Kompetansen skal brukes i undervisningssammenheng og øvelser ved opplæringsfengsler og andre enheter i kriminalomsorgen. KRUS ønsker også å tilføre fengslene faglig kompetanse til evaluering av opplæringsprogrammer i fysisk maktanvendelse. Deltakerne skal etter endt kurs ha videreutviklet sin instruktørkompetanse. Kurset kvalifiserer deltakerne til å fungere som instruktører i fysisk maktanvendelse.

Innhold:

Målet med kurset er å gi bred kunnskap om sentrale temaer, som tekniske og taktiske ferdigheter i tråd med dynamiske prinsipper for fysisk maktanvendelse i forbindelse med ulike pågripelser og aksjoner, herunder rollefordeling og aksjonsledelse. I tillegg er målet at deltakerne skal kunne uttrykke seg i henhold til gjeldende lovverk, og kunne reflektere over egen faglig utøvelse.

For å bli godkjent som instruktør kreves det 100 % oppmøte, godkjent forarbeid og godkjente bidrag til kurset.

Målgruppe:

Deltakere som har fått godkjent grunnleggende instruktørutdanning – Modul 1 i fysisk maktanvendelse.