KRUS-katalog 2017

  1. Hjem
  2. Andre kurs
  3. Forvaring

Forvaring

KURSINFO:

Tid: 29.-30. november

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Birgitte Langset Storvik

Påmeldingsfrist: 16. oktober

Forvaring er en straff som stiller andre krav til kriminalomsorgen enn gjennomføring av vanlig fengselsstraff. Første dag av samlingen er beregnet på de som trenger en grunnleggende innføring i forvaringsordningen. Andre dag er beregnet på personer med erfaring fra arbeid med forvaringsdømte i tillegg til deltakere fra dag én. Denne dagen vil bl.a. gi mulighet for å diskutere reelle problemstillinger fra hverdagen og å dele erfaringer med andre. Det er valgfritt om man er med på en eller to dager.

Innhold dag 1:

  • Definisjon av forvaring, herunder vilkår for idømmelse

  • Hvem er de forvaringsdømte?

  • Innholdet i forvaringsstraffen

  • Endringsarbeid i praksis

  • Prøveløslatelse fra forvaring – prosessen fram til løslatelse og oppfølging i prøvetiden

Innhold dag 2:

  • Utvalgte emner

  • Erfaringsutveksling

Målgruppe:

Tilsatte i kriminalomsorgen som arbeider med forvaringsdømte under straffegjennomføringen (i fengsel og friomsorgen), og tilsatte i andre institusjoner som skal motta forvaringsdømte i en overgangsfase frem mot løslatelse. Kriminalomsorgens samarbeidspartnere i forvaltningen fra ulike private og offentlige institusjoner inviteres også til å delta.