KRUS-katalog 2017

 1. Hjem
 2. Programvirksomhet og samtalekompetanse
 3. På vei - Grunnopplæring

På vei - Grunnopplæring

KURSINFO:

Tid: (29.-31. august) -Kurset er utsatt, ny dato kommer.

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Hege Lauritzen

Påmeldingsfrist: Blir annonsert samtidig med ny kursdato

‘På vei’ er et kort-program knyttet til trafikk, fart og ruspåvirket kjøring. Målgruppen er personer som er dømt for brudd på veitrafikkloven (rus og/eller fart) eller trafikkrelatert kriminalitet. 

Programmet er fleksibelt og kan ha åpne grupper. De fire strukturerte gruppesamlingene har følgende innhold: 

 • 1. Jeg som fører og trafikant

 • 2. Reaksjoner og konsekvenser av uønsket trafikantatferd

 • 3. Risikotenking og valgmuligheter

 • 4. Endring og kontroll

I tillegg gis det føringer for hvordan deltakere kan motiveres og rekrutteres til ‘På vei’ gjennom en førsamtale og hvordan de kan følges opp gjennom en ettersamtale. 

Det er en fordel med forhåndskunnskap og kurs i motiverende samtale (MI) og Bygging av Mestringstillit (BaM).

Innhold:

 • Gjennomgang av de fire samlingene (Hva er det vi gjør?)

 • Øvelser på innholdet i programmet (Hvordan gjør vi det?)

 • Innblikk i det teoretiske grunnlaget for programmet (Hvorfor slik?)

 • Implementering og gruppelederrollen

Målgruppe:

Tilsatte i kriminalomsorgen som skal gjennomføre programmet med domfelte.