KRUS-katalog 2017

  1. Hjem
  2. Verksbetjentutdanningen (VBU)

Verksbetjentutdanningen (VBU)

Verksbetjentutdanning kull 2017-18:

Første samling: 21.-24. august

Andre samling: 27.-30. november

Tredje samling: 12.-15. februar 2018

Fjerde samling: 4.-7. juni 2018

Verksbetjentutdanning kull 2016–17 (første samlinger avholdt i 2016):

Andre samling: 14.-17. november 2016

Tredje samling: 13.-16. februar

Fjerde samling: 6.-9. juni