KRUS-katalog 2017

  1. Hjem
  2. Radikalisering og voldelig ekstremisme
  3. Radikalisering som kan føre til voldelig ekstremisme - Kurs

Radikalisering som kan føre til voldelig ekstremisme - Kurs

KURSINFO:

Tid: 

Kurs 1: 4.-5. april
Kurs 2: 24.-25. oktober

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Hege Bøhm Ottar

Påmeldingsfrist: Kurs 1: 7. februar / Kurs 2: 21. september

Innenfor temaet radikalisering og voldelig ekstremisme kommer det stadig ny kunnskap som kan påvirke kriminalomsorgen. Dette 2-dagerskurset som tilbys både i april og oktober vil gi deltakerne økt kompetanse innenfor radikalisering som fagbegrep, samt viktig kunnskap knyttet til radikaliseringens betydning for arbeid med innsatte/domfelte både i fengsel og friomsorg.

Målgruppe:

Tilsatte i kriminalomsorgen og samarbeidspartnere.