KRUS-katalog 2017

  1. Hjem
  2. Barn og unge
  3. Barneansvarlig

Barneansvarlig

KURSINFO:

Tid: 23.-24. oktober

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Anne E. Natrud

Påmeldingsfrist: 28. august

Kriminalomsorgen har ansvar for å tilrettelegge for barns kontakt med sine pårørende gjennom straffegjennomføringen, og for å legge hensynet til barnets beste til grunn i forhold som berører barn. Hensikten er å styrke barnas rettigheter og redusere den belastningen det er for barn når foreldre gjennomfører straff. Barneansvarlig har en koordinerende funksjon, og skal følge opp at kriminalomsorgen legger til rette for at barneperspektivet blir ivaretatt ved den enkelte enhet og i tråd med gjeldende regelverk.

Innhold:

Kurset inneholder temaer som omhandler barn og deres pårørende. Målet er å gi økt innsikt og trygghet i rollen som barneansvarlig i kontakten med barn og deres pårørende, samarbeidspartnere og andre ansatte i enheten i barnefaglige spørsmål.

Målgruppe:

Barneansvarlige i kriminalomsorgen og våre samarbeidspartnere.