KRUS-katalog 2017

  1. Hjem
  2. Konferanser og erfaringssamlinger
  3. Sikkerhet og beredskap -Erfaringssamling

Sikkerhet og beredskap -Erfaringssamling

KURSINFO:

Tid: 8. november

Sted: KRUS, Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Ole Stageberg

Påmeldingsfrist: 4. oktober

Kriminalomsorgen er stadig i endring. Dette påvirker vår sikkerhet og beredskap. Vi har blant annet utfordringer knyttet til nye kategorier innsatte, arbeid mot radikalisering og kunnskap om risikovurderinger. Kriminalomsorgen har i tillegg etablert et nytt felles beredskapssystem som nå implementeres i alle enhetene. KIKS skal i nærmeste fremtid revideres.

Hensikten med samlingen er å skape kunnskap om og utvikling av sikkerhets- og beredskapsarbeidet gjennom erfaringsutveksling, kunnskapsdeling og faglig påfyll.

Innhold:

Det er ønskelig med innspill til tema før samlingen.

Målgruppe:

Ledere, ressurspersoner og ansvarlige for sikkerhet og beredskap i kriminalomsorgen.