KRUS-katalog 2017

  1. Hjem
  2. Programvirksomhet og samtalekompetanse
  3. "Tenk ut!" -Refleksjonsgruppe - Oppfølgingsdag

"Tenk ut!" -Refleksjonsgruppe - Oppfølgingsdag

KURSINFO:

Tid: 6. juni

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Elisabeth Letén

Påmeldingsfrist: 1. mai

Refleksjonsgrupper benyttes i Kriminalomsorgens tilbakeføringsarbeid som et motivasjonsverktøy for å nå innsatte med livsutfordringer, spesielt knyttet til rus, psykiske problemer og kriminalitet. Metodikken som brukes i programmet skal mobilisere innsattes egne krefter og sosiale ressurser, og bidra til å styrke mestring, bedre livskvaliteten og forhindre ny kriminalitet. Hensikten er at deltakeren skal finne tro på at han kan gjennomføre endringer som gir bedre livskvalitet, og at en får en styrket opplevelse av sammenheng og mening i tilværelsen. 

Et sentralt verktøy i programmet er refleksjonskort. Disse har oppstått fra grasrota; innsatte selv. Kortene kan brukes på mange ulike måter, for eksempel i gruppe med ca. 6-8 innsatte. De kan også brukes av innsattes/ pårørendes nettverk.

Mål med refleksjonsgruppe er å:

  • Skape gjenkjennelse

  • Mobilisere egne krefter og sosiale ressurser, styrke mestringsfølelse

  • Gi håp og tro på at tilfriskning og endring er mulig

  • Bedre livskvaliteten – akseptere egne begrensninger

  • Forhindre ny kriminalitet

  • Recovery vektlegges: en personlig, unik prosess som innebærer endring av egne holdninger, verdier, følelser, mål, ferdigheter og roller

Målgruppe:

Tilsatte i kriminalomsorgen og hos kriminalomsorgens samarbeidspartnere som har gjennomført grunnopplæring i "Tenk ut!" –Refleksjonsgruppe.