KRUS-katalog 2017

  1. Hjem
  2. Programvirksomhet og samtalekompetanse
  3. Stressmestring – Grunnopplæring

Stressmestring – Grunnopplæring

KURSINFO:

Tid: 4.-6. april (Avlyst)

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Elisabeth Letén.

Påmeldingsfrist: 7. februar

Stressmestringsprogrammet består av åtte samlinger à to timer. Det tar for seg stress i et bredt perspektiv. Kurset skal lære deltakerne å bli bevisst og å takle stress bedre, og egner seg som et kurstilbud både i fengsel og friomsorgen. Fellesnevneren for kursets målgruppe er innsatte/domfelte med utfordringer når det gjelder stressmestring.

Vårt kurstilbud er en opplæring for kommende gruppeledere som skal drive kurs i stressmestring. Opplæringen går over 3 dager og det gis innføring i kursopplegg og innhold. Det gis også opplæring i den pedagogiske tilnærmingen og praktisk trening i kurslederrollen.

Innhold:

  • Gjennomgang av leksjonene i kurset

  • Stressmestringsstrategier og -øvelser

  • Avspenningsteknikker

  • Hvordan legge forholdene til rette - hva skal til?

  • Trening i gruppelederrollen

Målgruppe:

Tilsatte i kriminalomsorgen som skal bruke programmet i arbeidet med innsatte/domfelte.