KRUS-katalog 2017

  1. Hjem
  2. Konferanser og erfaringssamlinger
  3. Konferanse om aktivitetstilbudet (arbeidsdrift og fritidstilbud) til innsatte

Konferanse om aktivitetstilbudet (arbeidsdrift og fritidstilbud) til innsatte

KURSINFO:

Tid: 26.-27. april

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig fra KRUS: Trond Martinsen / Geir Eskeland

Ansvarlig fra KDI: Suzanne Five

Påmeldingsfrist: 22. mars

For tilsatte i kriminalomsorgen: Merk at KRUS ikke dekker overnatting i forbindelse med denne konferansen.

Tittel på årets konferanse: "Fra Mummihus til Røverradio"

KRUS og KDI inviterer til nasjonal konferanse om aktivitetstilbudet til innsatte. Aktivitetstilbudet i fengsel består i dag av en rekke ulike tilbud som for eksempel arbeidsdrift, skole, fysisk aktivitet, kultur, osv. som drives både på dagtid og ettermiddag. Arbeidsdriften er den største daglige aktiviteten for innsatte i norske fengsler. Fremtidens arbeidsdrift bør kunne kvalifisere innsatte og domfelte til å komme i arbeid og møte arbeidslivets utfordringer.  

Innenfor Kriminalomsorgen blir det drevet en rekke aktiviteter som er knyttet til fritidsvirksomhet. De største lukkede anstalter har egne fritidsavdelinger, mens mange åpne anstalter og overgangsboliger har aktiviteter knyttet til innholdet.

Målsetningen med konferansen er å spre gode eksempler på aktivitetstilbud til innsatte og på hvordan man gjennom samarbeid kan øke aktivitetstilbudet og heve kvaliteten på tilbudene. Konferansen vil også være en møteplass for erfaringsdeling, nettverksbygging og faglig påfyll.

Foreløpig program

Dag 1, med fokus på arbeidsdriften, NAV og skole

10:00-10:30 Åpning av konferansen og status på aktivisering, program og Strategi for arbeidsdriften 2015-2018 -status og planer v/ Marianne Vollan, direktør i KDI, Torbjørn Eriksen, leder for Koordineringsgruppa/Arbeidsdriftsstrategien

10:30-11:00 Prosjekt "Delt arbeidsdag", status fra Hedmark og Stavanger fengsel v/ Ronny Rannstad og Atle Haldorsen

11:00-11:15 Pause med kaffe/te

11:15-11:50 Fra innkomstsamtale til praksisattest og fagbrev ved Åna fengsel v/ Helene Engen, Tiltakeføringskoordinator og Per Olav Haarr, Bryne vgs.

11:50-12:35 En arbeidsdrift tilpasset innsatte. Markedsføring, salg og aktivitet. v/ Hans Hedenfeldt, Kriminalvården Sverige

12:35-13:20 Lunsj

13:20-14:05 Erfaringer fra en tidligere innsatt: betydningen av arbeidsdrift, skole i fengsel og oppfølgingsklasse v/ Mariann Røine, Kirkens Bymisjon

14:05-14:15 Gå til parallellsesjoner

14:15-15:00 Parallellsesjoner:
A: Hverdagssamtale - Motiverende samtale i arbeidsdrifta v/ Tom Arne Nilsen, Region sør.
B: Ungdom i fengsel: Aktivitet og miljøarbeid v/ Elin Skaug og Frode Svendsen, Søndre vestfold fengsel, avd. Larvik
C: Yrkesfag i fengsel: Bygg og Restaurant- og matfag v/ Tore Nybø og Yngve Mathisen, Skien og Halden fengsel
D: Arbeidsavklaringskurs i fengsel v/ Jostein Hesjedal, Velle utvikling og Tone Gran Myhre, Nordre Vestfold fengsel

15:00-15:10 Pause med kaffe/te/lefse

15:10-15:50 Presentasjon fra årets vinner: Innovasjonskamp. v/ Michael Lund Thomsen, Fagleder, Indre Østfold fengsel og årets vinner

15:50-16:35 Kompetenceudvikling i øjenhøjde - arbeidsdrift som inkluderende og resocialiserende værktøj.  v/ Peter Larsen, Danske kriminalforsorgen

16:35-16:40 Avrunding av dagen og informasjon om konsert. "Skyldig som faen" spiller på Lillestrøm kulturpub kl 20:00. v/ Torbjørn Eriksen og Bjørn Andersen

Dag 2, med fokus på fritidstilbud og frivillige organisasjoner

09:00-09:05 Introduksjon til dag 2 v/ Torbjørn Eriksen

09:09-09:45 "Hogst AS" - samarbeid med kriminalomsorgen, Trønder Energi, Nettverk etter soning og NAV. v/ Vegard Nytrø, fagansvarlig og Svein Haugen, daglig leder i Hogst AS

09:45-10:00 Pause med kaffe/te og frukt

10:00-10:30 Digitalisering: Bibliotekene. v/ Erland Ra, seniorrådgiver Nasjonalbiblioteket

10:30-11:15 "Trollet på Fantøya". Operaforestillingen som arbeidsdrift. Inspirasjonsforedrag rundt arbeidsdriftens utvikling. v/ Hanne Frostad, Verksmester, Bergen fengsel, avd. Osterøy

11:15-11:30 Pause med kaffe/te

11:30-12:30 Samarbeid mellom fengsel og friomsorgen. v/ Han Kristian Tvedte, Akershus friomsorgskontor

12:30-13:15 Lunsj

13:15-14:00 Parallellsesjoner
E: Prestens arbeid i fengsel v/ Kristin Holen Daae, Kongsvinger fengsel
F: "Fra outsider til a4" - Evaluering av prosjektet "Ut i Jobb" v/ Anders Steen, Kirkens Bymisjon
G: Tilbud til overvektige v/ Frode Trefall, Bergen fengsel

14:00-14:05 Pause med kaffe/te og lefse

14:05-14:50 Paneldebatt med Røverradioen: Aktiviteter i fengsel: Hva har man nytte av etter soning? v/ Røverradioen, Knut Erik Wold

14:50-15:00 Oppsummering v/ Torbjørn Eriksen

Målgruppe:

Ledere og tilsatte i kriminalomsorgen, våre samarbeidspartnere i forvaltningen og andre interesserte.